Menu

Carinsko posredovanje

Nudimo vam posredno in neposredno zastopanje pred carinskimi organi pri vseh carinskih postopkih v uvozu, izvozu in tranzitu. Strankam svetujemo pri uporabi carinskih predpisov, o poreklu blaga, carinske garancije ter posredujemo pri vseh vrstah pregledov (carinski, veterinarski, sanitarni, fitosanitarni).